KARBANTARTÁS


Helyszíni karbantartás


Üzemelő hálózatok, hardver-, szoftver eszközök karbantartása

Üzemelő hálózata és számítástechnikai eszközei számára átalánydíjas karbantartási és hibaelhárítási szolgáltatást ajánlunk, melynek legfőbb szerepe, hogy mindig üzemkész legyen cégének informatikai rendszere. Időszakos kiszállással megelőzzük a meghibásodásokat illetve hardver és szoftver hiba előfordulása esetén kiszállunk a helyszínre és elhárítjuk a hibát. Ez történhet eseti megbízás alapján vagy a karbantartási szerződés szerint az abban foglalt rendelkezésre állási időn belül. Bővítési vagy változtatási igényeit annak bejelentése után, egyeztetett időpontban elvégezzük.

Ezen munkálatok elvégzésére havidíjas szolgáltatásunkat ajánljuk, amely teljesen az Ön igényeire van szabva.

Lehetőséget nyújtunk rendszer-felügyeleti eszközök segítségével távoli szoftvertelepítésre, illetve a számítástechnikai eszközpark menedzselésére is.


Rendszergazdai szolgáltatás

Rendszergazdai tevékenységeink közé tartoznak: munkaállomások installálása, karbantartása. A felhasználók számára nyújtott technikai támogatás. Tanácsadás a meglévő informatikai rendszer hatékony kihasználására, konzultáció az esetleges frissítési lehetőségekről. A szerverek és kliensek rendszeres felügyelete. A meglévő vírusvédelmi rendszer karbantartása vagy új rendszer felállítása. A vállalati adatmentés kidolgozása, mentések ellenőrzése, adatok visszaállítása. Lehetőség van rendszeres időközönkénti vagy esetenkénti megjelenéses, illetve telefonon, ISDN vonalon, esetleg Interneten keresztüli távfelügyeletre is. A szolgáltatás tartalmazza az állandó telefonos rendelkezésre állást is.


Outsourcing

Magyarul az outsourcing eroforrás-kihelyezést jelent. Bővebben, olyan hosszú távú megállapodást külső, független szolgáltatóval, amely a vállalat számára nem alaptevékenységnek számító funkció ellátásával bízza meg a külső vállalkozót, amelyet maga a vállalat is el tudna látni, de valamilyen megfontolásból mégsem teszi. Az outsourcing alkalmazásának mozgatórugója, a vállalat vagy szervezet nyereségességének és/vagy hatékonyságának növelése. Használatos még az outtasking fogalom, amely munkaerő kihelyezést jelent. Mi ebben az értelemben is használjuk az outsourcing kifejezést. Az outsourcing lényege az üzemeltetést végző szakembergárda igénybevétele, "bérlete". Az üzemeltetésre specializálódott informatikai cég munkatársai látják el az informatikai eszközök karbantartását, üzemeltetésüket a helyszínen, havi díj ellenében.

Munkaerő-kihelyezés formájában rendszermérnöki, rendszerüzemeltetési, rendszergazdai és user support feladatokra megfelelő képesítéssel és szaktudással rendelkező munkatársakat biztosítunk.

Az informatikai stratégia kidolgozása a szolgáltató feladata, a megbízónak csak a célkitűzést kell meghatározni; mindez tehermentesíti a menedzsmentet, úgy, hogy a stratégiai döntés továbbra is a vezetők kezében marad. A célkitűzések meghatározása és az ellenőrzés tervezése során az IT menedzser stratégiai fontosságú szereplővé lép elő.

Az IT szolgáltatások stratégiai fontosságúvá váltak

 • Az informatikai beruházások, fejlesztések egyre költségigényesebbek
 • Az üzemeltetés színvonala, a szolgáltatás folyamatosságának biztosítása alapvető jelentoségű
 • Minden jelentősége ellenére, a szervezeteknél kialakított informatikai háttér nem felel meg a növekvő igényeknek
 • A karbantartás, üzemeltetés drága, nehezen megtartható szakembereket igényel
 • A belső erőforrások felhasználása az erős verseny miatt egyre inkább az alaptevékenységekre szorítkozik

Az informatikai outsourcing ezért egyre inkább a döntéshozók figyelmének középpontjába kerül.


Ki válassza ezt a megoldást?

A szervezetek feladatainak outsourcing formában való ellátását mind az üzleti, mind a non-profit szervezetek esetében érdemes alkalmazni. Az Önök esetében annál nagyobb az esélye annak, hogy érdemes a fenti megoldást választania, minél inkább fontosnak tartják az alábbi szempontokat az adott területen, vagy az egész szervezetben:

 • Definiált, folyamatos, mérhető és számonkérhető szolgáltatások!
 • Szerződéses garanciák!
 • Rugalmas erőforrás rendelkezésre állás!
 • Átlátható folyamatok, tevékenységek, költségek!
 • Naprakész megoldások, lépéstartás a technológia fejlődésével!

Miért érdemes ezt választani?

Az outsourcing során a kihelyezett tevékenységet az adott feladatra specializálódott vállalkozó végzi:

Aki az adott tevékenységet illetően nagyobb tapasztalattal rendelkezik, ezért képes felépíteni és működtetni az adott szolgáltatást!

Akinek, az adott feladat elvégzése a főüzleti tevékenysége, ezért alapvető érdeke annak leghatékonyabb elvégzése!

Aki, kötött költségű és garantált színtű szolgáltatást nyújt a megrendelő felé!

Aki, az adott szolgáltatás végzéséből származó kockázatok egy (akár jelentős) részét magára vállalja!

Tevékenységét mérhető, ellenorizheto és számonkérheto módon végzi!

Figyeli az adott területet érintő trendeket és folyamatosan korszerű megoldást kínál a felmerülő feladatokra!

További előnyök

Gyors probléma-elhárítás. Önök folyamatosan képzett, naprakész tudással rendelkező és sok felhasználói problémával találkozó informatikusok segítségét kapják. Kollégáink olyan szakemberek, akik ismerik és használják a különböző Windows és Office verziók hivatalos javítóprogramjait, képesek stabil működést biztosítani.

Üzembiztonság. A működtetett infrastruktúrára vonatkozólag a meghatározott működési idő szigorúan betartásra kerül. Azonnal mobilizálható munkatársaink e-mail útján, faxon, vagy telefonon érhetők el, és rendelkeznek mindazon eszközökkel, amelyekkel az igények gyors kielégítését, vagy a hibaelhárítást maradéktalanul teljesíteni tudják.

Mérhetőség. A szolgáltató teljesítése objektív méroszámok alapján értékelheto, az elozetesen lefektetett szempontrendszer alapján. A szempontrendszer kialakítása a megrendelo vállalat Informatikáért felelos vezetojének útmutatásai alapján történik.

Tanulási folyamat. hangsúlyosabb a szolgáltatónál. Így a korábban már előfordult hibák gyorsabban kerülnek elhárításra, mint az ilyen jellegű tudásmenedzsmenttel kevésbé terhelhető belső stáb esetében.

Az informatikára vonatkozó HR-terhelés megszűnik. Az eddigi üzemeltető stábhoz kapcsolódó bérszámfejtési és egyéb HR-költség nem növekszik. Irrelevánssá válik a szabadságolásokból, betegségekből eredő munkaerő-kiesés, hiszen a szolgáltató köteles folyamatosan biztosítani a munkát.

Igény esetén minden rendszer minden eleme dokumentálásra kerül. Mind a szolgáltatások, mind az üzemeltetett eszközök esetében részletes nyilvántartás készülhet az igénybe vett eszközökről. Évek múltán is minden egyes alkatrész sorsa nyomon követhető, amely a leltározásnál igen nagy segítséget jelent.

A szolgáltatás minőségét anyagi garancia is szavatolja. Szolgáltatóval szemben szigorúbb eljárások érvényesíthetők, mint alkalmazottal szemben. Ha a szerződésben foglalt elvárások nem teljesülnek, az díjjóváírást von maga után (havi összeg csökken, ha a szolgáltató nem teljesít megfelelően.

Minden döntéshozónak szüksége van hiteles, megbízható és valós tapasztalatokkal rendelkező tanácsadókra. Ez az informatika területén különösen igaz, hiszen egy megoldás bevezetésekor egy-egy döntés +/-50% költségbeli eltérést is okozhat.


Szolgáltatásunk tartalma

IT konzultáció.
Üzemeltetés és felhasználó-támogatás.

Outsourcing szolgáltatásunknak köszönhetően, a számítástechnikai berendezések (munkaállomások, nagy teljesítményű hálózati nyomtatók, telefaxok, archiváló rendszerek, stb.) üzemeltetése nem az Önök, hanem a cégünk feladata lesz.

Tanácsadás döntéshozók részére informatikai vonatkozású ügyekben. Egyre gyakoribb a megelőző-kísérő konzultáció, amely segíti a valóban célszerű megoldások kialakítását. Szeretnénk hangsúlyozni, hogy egy megoldás bevezetésekor egy-egy döntés akár +/-50% költségbeli eltérést is okozhat!

Ügyfeleink: hazai kis- és középvállalkozások, multinacionális cégek hazai leányvállalatai és állami tulajdonú cégek. Ez rámutat arra is, hogy nemcsak a szolgáltatás minoségében, de a bizalmi információkezelés tekintetében is kifogástalan szolgáltatást nyújtunk.

Rendszergazdai tevékenységek ellátása: felügyelet, segítségnyújtás felhasználóknak, szoftver- és hardverkarbantartás.

Részleges outsourcing: helyi informatikusok mellett egyes erőforrások karbantartása / üzemeltetése, például Microsoft szerverek konfigurálása és felügyelete, Win9x, NT, 2000 és XP kliensek karbantartása.


Munkatársaink feladatai lehetnek

 • A kommunikációs kapcsolatot az IT és a felhasználók között.
 • A felhasználók igényeinek rögzítése és az ezek végrehajtásával kapcsolatos feladatok. Fogadja az ügyfelek hívásait és üzeneteit. Az egyszerű problémákra azonnal, (szóban vagy levélben) megoldást ad.
 • A felhasználók problémáinak a helyszínen történő orvoslása. A különbözőo osztályok számára a napi munkához nélkülözhetetlen egyszerű programok (Excel, Word alkalmazások és makrók) elkészítése. Az igények felmérése után javaslatokat teszünk a folyamatok optimalizálására.
 • Összeállítja az új munkaállomásokat, helyszínen beüzemeli a gépet, gondoskodik a számítógép, illetve periférikus eszközök helyes működéséről, karbantartásáról.
 • Telepíti, és igény szerint paraméterezi a szükséges alkalmazásokat, gondoskodik a programok karbantartásáról (pl. verziófrissítés) Kezeli a felhasználók esetleges problémáit.
 • Elvégzi a vállalat teljes felhasználói körre vonatkozó számítástechnikai adminisztrációs feladatait, ide tartozik a felhasználói accountok kezelése: új felhasználó felvétele a domain-be, profile, home könyvtárak kialakítása, logon scriptek készítése, hálózati jogosultságok kezelése (könyvtárakra, share-ekre, szerverekre), levelezési rendszer adminisztrálása (mailbox-ok, levelezési csoportok, public folderek kezelése) szerverek kezelése (backup, nyomtató szerver, stb.)
 • Szerverek üzemeltetése. A felhasználókhoz kapcsolódó szerveroldali beállítások (user felvétele, jog osztás, levelezés kezelése stb.). Szerver menedzsment (rendelkezésre állás, karbantartás, mentések készítése, archiválás stb.).
 • Üzletileg kritikus alkalmazás üzemeltetésével és menedzselésével kapcsolatos tennivalók ellátása. A hálózatban felhasznált, egyedi fejlesztésű értékesítési, pénzügyi, könyvelési szoftverek fejlesztőivel való kapcsolattartás.
 • Nyilván tudja tartani a teljes felhasználói körhöz tartozó HW- és SW-állományt (licence), felméri és követi a szükségleteket.

Beszerzési szaktanácsadás. Naprakész árajánlatok bekérése a jelentősebb gyártóktól és disztribúcióktól. Összehasonlító elemzés készítése döntés hozók számára a döntéshozás megkönnyítéséhez.
 
 

© 2003 S and S Hungária Kft. Minden jog fenntartva!
designed by Median WebDesign Kft.