HÍREK


Cégünk a HEFOP pályázatával nyert támogatást

Cégünk sikeresen pályázott és nyert a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium által a vállalkozói készségek és a munkavállalók alkalmazkodóképességének fejlesztését célzó képzések támogatására kiírt HEFOP programban a HEFOP-3.4.1/05/1.-2006-04-0480/2.0 azonosító számon beadott pályázatával.

A projekt címe:

Dinamikus lépéstartás a technológiai fejlődéssel, avagy hogyan növeljük versenyképességünket saját munkaerőnk fejlesztésével

A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg.

Cégünk 2001 óta működik a magyar informatikai piacon, ahol feltétlenül elengedhetetlen az eszközök fejlesztésén felül az ismereteink napra készen tartása és továbbfejlesztése. Versenyképességünk és piaci súlyunk növelése érdekében kidolgoztunk egy képzési tervet, melynek eredményeként nemzetközileg elismert szakmai végzettségeket szerezhetünk, illetve általános képességeinket is fejlesztjük!

A projekt nettó összköltsége: 6.218.000,- forint, amelyből 1.243.600,- forint saját forrás, 4.974.400 forint támogatás (ebből Európai Szociális Alap {támogatás 75%-a} 3.730.800,- Ft, Hazai forrás {támogatás 25%-a} 1.243.600,- Ft.) A projekt megvalósításának kezdőnapja: 2006.09.01. A projekt befejezésének napja legkésőbb 2007.08.30.

A projekt célja röviden:

Az ügyfélkiszolgálás színvonalának növelése. Az elvégzett tanfolyamokon megszerzett információk felhasználásával illetve megszerzett végzettségek által a munkaerő-piaci versenyképességünk és jelenlegi piaci pozícióink megtartása és további fejlesztések megvalósítása. Projektünkkel szeretnénk előmozdítani az egész életen át tartó tanulást és az alkalmazkodóképességet. Szeretnénk megfelelni a gyorsan változó gazdasági környezet kihívásainak. Cégünk tartós növekedéséhez szükséges kompetenciák megszerzésén túl belső céljaink a dolgozói elégedettség fokozása, indirekt módon, előremeneteli lehetőség megteremtése. A tanultak hasznosítása cégen belül. Szolgáltatásaink körének bővítése. Az oktatások hozzájárulnának a szolgáltatási üzletágunk erősödéséhez. Az általunk megszerzett tudást, nemcsak új kollégáinknak, de a velünk közös munkákra szerződött alvállalkozóinknak és alkalmazottaiknak is át kívánjuk adni, ezzel erősítve a szinergiákat. A későbbiek során szeretnénk ügyfeleinknek is meghirdetni gyakorlati képzéseket.

A projekt tárgya:

Az informatikai piac komplexitásából fakadóan az egyetlen lehetőség, ha partnereink számára teljes körű szolgáltatásokat nyújtunk, ami azt jelenti, hogy nem csak a számukra szükséges eszközök kiválasztásában és leszállításában segédkezünk, hanem már azt megelőzően a stratégia kialakításában részt veszünk és tanácsainkkal, tapasztalatunkkal segítünk a rendszer megtervezésében, majd ezt követően az implementációban, kiépítésben és a rendszer karbantartásában és támogatásában. Ehhez elengedhetetlenül szükséges a jól képzett, információkkal ellátott munkaerő megléte. A folyamatos humán erőforrás fejlesztés tehát elengedhetetlen.

Jelenleg elsősorban a kereskedelmi tevékenységünk adja a bevételünk közel 90%-át. A maradék tíz százalék a fent említett egyéb tanácsadói és szolgáltatói tevékenységek között oszlik meg. Stratégiai célunk a szolgáltatási bevételünk többszörösére növelése, a meglévő szolgáltatások erősítésével, saját alkalmazottaink számának növelésével, valamint új üzletágak bevezetésével. Mindezek kapcsán elemi erővel lépett fel a további képzéseken való részvételünk és nemzetközileg is elismert, vizsgák, végzettségek megszerzésének szükségessége, illetve meglévő képesítéseink frissítése.

A tanfolyamok

Az egyes képzések csoportjai:

1. csoport: MCSE
MS 2273: Win 2k3 Server
MS 2276 - 2277: Managing Win és 2k3 Netw Infr
MS 2278: Plnning Netw Infr
MS 2279: Plan AD
MS 2285. MS XP
MS 2282: AD design
ISA 28442

A Microsoft a világon legelterjedtebb szerver kiszolgálói, munkaállomásokon használt operációs rendszer és irodai alkalmazás szoftver csomagokat gyártó cég. Ma már szinte nincsen olyan nagyvállalat, intézmény, szervezet, kisvállalkozás, de akár családi számítógép, ahol ne használnának valamilyen Microsoft fejlesztésű komponenst vagy rendszert. A Cégünk jelenleg Microsoft OEM System Builder, Microsoft OVS Partner, Microsoft Hivatalos Viszonteladó illetve folyamatban van a Microsoft Kisvállalati Termékspecialista képesítés megszerzése.

2. csoport: HP képzések
Technikal Essentials of HP Enterprose Products 20981
Planning and Designing HP Enterprose Solutions 20039
HP Sales Essentials 24939
HP Desktop and Mobile PC Solution Sales professional

Cégünk a HP Magyarország hivatalos üzleti partnere. HP Preferred Partner 2007

3. csoport: Microsof Navision képzések
Ide tartozó képzések:
Navision 1: Navision Essentials alaptanfolyam
Navision 2: Pénzügymenedzsment
Navision 3: Eladás, beszerzés, raktár

A Navision (Microsoft Dynamics) vállaltirányítási szoftver, integrált támogató rendszer.

4. csoport: Java fejlesztőmérnök képzéssorozat
Korunk egyik legnagyobb info kommunikációs fejlesztése az Internet megjelenése volt. Senkinek nem lehet kétsége afelől, milyen szerepe van mindennapi életünkben a e-mail és a webes tartalmak használatának.

5. csoport: nyelvi képzések
Az informatikában az angol szakmai nyelv, e nélkül gyakorlatilag lehetetlen a szakmában hatékonyan tevékenykedni.

Cégünk elkötelezett a környezeti fenntarthatóság mellett!

Cégünknél gyártási folyamatok nincsenek, csak összeszereléseket végzünk.

  • Fenntartható fejlődés jegyében környezettudatos vezetői döntéseket hozunk.
  • A veszélyes számítástechnikai anyagok megsemmisítéséről gondoskodunk. Partnereinktől a kiürült festékkazettáikat, tonereiket ingyen elszállítjuk, mert önkéntes részesei vagyunk a recycling, green programnak.
  • Takarékosan bánunk a gépkocsi üzemanyaggal.
  • Szelektív hulladékkezelést végzünk. A papírhulladékot és az elektronikai hulladékot külön kezeljük.
  • Az energia és áramfogyasztás a takarékosság jegyében történik.
  • A menedzsment tevékenysége során folyamatosan növeljük az e-megoldásokat.
  • A projekt végrehajtása során ill. a „papírmunkát” igénylő feladatoknál nagyon sok megtakarítást tudunk eszközölni azzal, hogy a papír alapú kommunikáció helyett e-mailen kommunikálunk. A nyomtatás során a papír két oldalát hasznosítjuk, a még felhasználható papírokat nem semmisítjük meg.
  • Elektronikai eszközeink üzemtakarékos módban működnek, így is állítjuk be ügyfeleinknek is a gépeket.

A pályázattal kapcsolatos bővebb információkért forduljon hozzánk elérhetőségeinken e-mailben vagy telefonon!


 
 

© 2003 S and S Hungária Kft. Minden jog fenntartva!
designed by Median WebDesign Kft.